Luftslott med pyramidefinte

Stockpal priser datterselskap til fantasipris på 100 millioner kroner: Stockpal priser datterselskapet Eiendomsindeks til 1.000 ganger verdien av egenkapitalen. Er det pyramidemomentet som lokker folk inn?