Større oppside i USA

Mens de norske analytikerne allerede har diskontert store deler av det kommende gode riggmarkedet, ligger de amerikanske analytikerne etter.