Ett kort? Glem det!

To grupperinger kjemper om elektronisk identifikasjon: Myndighetene ønsker en løsning for digital identifikasjon der ID-kortene kan brukes om hverandre. Helst ett kort og én kode. - Men da ser man bort fra at aktørene skal tjene inn investeringen, mener direktør Eldar Skjetne i Sparebank 1 Gruppen.