Den lokale melkekua

Full gass på eiendomsskatt: Fest sikkerhetsbeltet, de folkevalgte kommer til åpne for økt bruk av kommunal eiendomsskatt. Arbeidet med å fjerne formuesskatten har synliggjort muligheten til å øke skatteingangen fra den store middelklassen.