Halvannen måned igjen!

Den nye skattereformen motiverer til tilpasninger: Fra nyttår trer skattereformen i kraft. Innføringen av fritaksmodellen for aksjeselskaper og aksjonærmodellen for personlige aksjonærer får store følger du bør vite om.