Nye drivkrefter i verdensøkonomien

Hva skjer hvis USA reduserer importen? Kan europeerne og japanerne kompensere for en eventuell reduksjon i amerikansk konsum? Porteføljeforvalter Alexandra Morris, Odin Forvaltning, spør - og svarer.