Øremerkede utbyttekroner?

Snill dom i Høyesterett om skipsfartsbeskatning og utenlandsinntekt: Er det dobbeltbeskatning når et rederi betaler inntektsskatt i Storbritannia og utbytteskatt her hjemme?