Penger på gaten

Opsjoner gir gode muligheter for både gevinst og forsikring mot tap, særlig i et volatilt marked som Oslo Børs. Hvorfor er da markedet mindre her enn i andre land?