Russiske frimerkers mor

Under arbeidet med å få utformet de første russiske frimerkene i siste halvdel av 1850-tallet fikk Statstrykkeriet i St. Petersburg en forslagstegning til et frimerke fra firmaet Gottlieb Haase & Son i Praha.