Stortankgåten

Hvorfor er markedet for de største tankskipene så godt? Erik Ranheim, analysesjef i Intertanko, søker forklaringen i aktiviteten som foregår utenfor spotmarkedet.