Voldgift - dyrt og effektivt (?)

I forbindelse med inngåelse av salgs- og leieavtaler bør man vurdere hvilke tvisteløsnings-mekanismer som skal benyttes. Har man ingen særlig avtale, kan domstolene bli det eneste alternativ, skriver advokat Stig L. Bech i advokatfirmaet BA-HR.