Veksten krymper

IT-markedet: Markedet for servere og PCer er i ferd med å mettes. Det kan bety at IT-veksten reduseres i 2006.

Nyheter