Dum, dummere, AFP!

Staten bruker milliarder på å trekke eldre ut av arbeidsmarkedet: AFP-ordningen koster nærmere syv milliarder kroner. Antallet AFP-pensjonister passerer 50.000 om noen år. Politikerne ønsker å heve pensjonsalderen. Selvmotsigende?

Nyheter