- Høy toleranse for risiko

Kapitals serie om unge talenter i business: Bjarne Lie (35) er de neste to årene managing partner i Four Seasons Venture, Norges største ventureselskap.

Nyheter