Med øyne for utlandet

Utenlandseiendom blir stadig mer attraktivt for liv- og syndikeringsselskapene: Eiendomsinvestorer ser ikke lenger bare på norske prosjekter. Foruten Sverige seiler Tyskland og Baltikum opp som to interessante regioner.

Nyheter