Med stål skal Kina bygges

Tørrlastratene kan svekkes litt i 2006, men om bare et par år kan vi få en kraftig og langvarig tilstramning i ratene, skriver Nicolai Hansteen, chief economist i Lorentzen & Stemoco, i denne kommentaren som han har mailet fra Shanghai.

Nyheter