Dårlig eierstyring og kontroll er dyrt

Markedet har virkelig et høyere avkastningskrav for selskaper med svak corporate governance, antyder Geir Kristiansen. Han er senioranalytiker nordisk small-cap i Kaupthing

Nyheter