Nordmenn gjemmer seg bak forvalterkontoer

Ukjente aktører styrer store deler av gråmarkedet: Bare Kredittilsynet og Økokrim har mulighet til å finne ut hvem som gjemmer seg bak alle aksjepostene som er registrert på utenlandske forvaltere i norske gråmarkedsselskaper. Kredittilsynets stikkontroll viser at nordmenn gjemmer seg bak de forvalterregistrerte kontoene.