Halvparten for 4 millioner

Frimerker: Ved oppdelingen av første del av den berømte danske samleren Jacob Engels samling Schleswig-Holstein, solgte firmaet Thomas Høiland 7. juni et brev frankert med et halvt frimerke for 4.068.750 kroner.

Nyheter