I strid med EØS-avtalen?

Momsfritak for deler av pressen: Momsfritaket for aviser og visse blader, er det statsstøtte? Her ser du hvordan ESA resonnerer.

Nyheter