Jordskjelv i Japan

Jordskjelvet i Japan kan bli den utløsende faktoren som får tørrlastmarkedet til å gå fullstendig av skaftet, skriver chief economist Nicolai Hansteen i Lorentzen & Stemoco.

Nyheter