Sorry, det er stengt

I turbulente perioder kan fondsandelshavere plutselig oppleve at fondene blir stengt og sparepengene låst.

Nyheter