Statens fisk banker børsen

Cermaq har steget 120 prosent siden børsnoteringen for snart to år siden: I 2000 ble staten ble nærmest presset inn i oppdrettsnæringen. Nå har Cermaq en børsverdi på nesten ni milliarder kroner, hvorav staten eier snaut halvparten.

Nyheter