Steaming ahead

Ikke fokusér på at pasienten ble lagt inn på sykehus med brukket nakke og brukket bein, skriver analytiker Morten Nystrøm i Kaupthing. Alle vitale organer var nemlig intakt. Og dette handler om Â… PGS.

Nyheter