Funn ga 110.000 kroner

Frimerker: Det går fortsatt an å gjøre store frimerkefunn, og ved auksjonen hos de samarbeidende svenske firmaene Frimärkskompaniet og Lars-Tore Eriksson i midten av mai ble et nylig opp-daget, svensk uperforert 5 øres merke i mørk grønn farge fra 1888/89 solgt for 110.650 kroner.

Nyheter