Et fryktelig syn

Småpenger og kraftige kursfall preger hardware-selskapene på børsen. Tandberg er på alle måter unntaket.