Ser gull i eldrebølgen

"Tryggere Hjem" skal gi klingende mynt på Kongsvinger: Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag (KOBBL) har store forventninger til konseptet som skal gjøre det mulig for eldre å bo lenger og tryggere i sin egen bolig.