Vi holdes for narr

Her er tallet som forteller at politikerne jukser: Årlige kostnadsøkninger på 65 milliarder kroner er i realiteten vedtatt eller sikret vedtatt med dagens flertall, som en direkte konsekvens av andre vedtak, erklærin-ger etc. I tillegg kommer ufinansierte tiltak for en god slump milliarder - og da er det ikke lagt inn en eneste krone for nye påfunn.