Prisfest for strandperler

Heftig prising av skjærgårdsidyll fører til at flere sjøhytter kommer for salg, men fortsatt er tilbudet begrenset og etterspørselen stor. Handelen er til dels irrasjonell, her råder følelsene både hos selgere og kjøpere.