Langt igjen til bunnen

Ja visst gjør det vondt når bobler brister. Historien viser at bankkriser ofte fører til store og langvarige tilbakeslag i både aktivapriser og realøkonomi. Hvis historien er veiviser, vil det ta mange år før ledigheten faller og boligprisene begynner å stige igjen.

Nyheter