Hest og ku

Temmingen av hesten var en kommunikasjonsmessig revolusjon som man nå antar skjedde omkring 4.000 år f.Kr. Det er 2.000 år tidligere enn man trodde før. Kua som nyttig husdyr har en enda lengre historie. Men idag representerer kua et enormt miljøproblem.

Nyheter