Produkttank: Forvent det uventede

SHIPPINGFOKUS: Analysesjef Geir Olafsen i skipsmeglerfirmaet Inge Steensland AS skriver at 2008 ble et uventet bonusår med rekordresultater i produkttank. De større skipene der var kanskje det sterkeste av alle shipping-segmenter i siste halvår. Hvorfor?

Nyheter