Skatteskruen

Mens det er rekord i antall konkurser, 100-150 nye personer blir arbeidsløse hver eneste dag og Statens pensjonsfond - utland (Oljefondet) taper nesten to milliarder kroner hver eneste dag (633 milliarder kroner i fjor), pågår det i små og mellomstore bedrifter over hele landet et intenst arbeid med å finne frem til nye og høyere verdier på all næringseiendom slik at eierne må betale mer i formuesskatt.

Først fjernet finansminister Kristin Halvorsen (SV) den rabatt (ved formuesligningen) på verdien av ikke-børsnoterte aksjer som eierne har hatt glede av, deretter fjernet hun regelen om at ingen skal betale mer enn 80 prosent av inntekten i skatt og så, for budsjettet i år, bestemte hun og regjeringen at de som eier næringseiendom, skal betale mer i formuesskatt ved en kraftig oppjustering av ligningsverdiene.Har man, som oss, eiendommer (hoteller, kontorer, lagerbygg osv.) som er lite belånt eller ikke belånt i det hele tatt, skal man, etter ønske fra de rødgrønne, flås.Det er god rødgrønn misunnelsespolitikk.Problemet er at dette kommer samtidig med at norsk økonomi og norske bedrifter går inn i en krise som kan vare i mange, mange år.Krisen var i gang da Halvorsen la frem statsbudsjettet den 7. oktober i fjor, og er blitt verre og verre fra dag til dag.Eierne må hente ut kapital fra sine bedrifter for å betale mer formuesskatt, samtidig som resultatene blir verre og verre.Finansminister Kristin Halvorsen har sagt at dette kan hun ikke bry seg om fordi det gjelder så få, og eierne har angivelig betalt så lite skatt tidligere.Det er mulig at det er korrekt, men det blir ikke bedre av den grunn. Timingen for å øke formuesskatten på næringseiendom kunne ikke vært verre.Forvaltningen av vårt felles Oljefond har vært katastrofalt dårlig, og litt mer fokus på den forvaltningen kunne i løpet av en halv dag ha gitt samfunnet og statskassen mer penger enn skatteskruen på næringslivet gir.Paradokset er at staten må sprøyte penger (krisepakkene) ut over banker og næringsliv for å holde flest mulig i arbeid, mens staten med den andre hånden raner til seg mer formuesskatt.Hva er poenget?Kristin Halvorsen har delvis tatt poenget, for en del av krisepakkene er at små og mellomstore bedrifter som i 2008 og 2009 taper penger, skal få tilbake noe av skatten som ble betalt inn til staten for årene 2006 og 2007. Det vil gi en likviditetsfordel, men ikke en skattefritagelse, fordi tap i 2008 og 2009 alternativt vil kunne fremføres mot senere års overskudd.Hadde Halvorsen hatt den nødvendige kriseforståelsen, og ikke vært så ideologisk opphengt i å beskatte formue og eiere, burde hun reversert forslaget om økt skatt på næringseiendom.Man kan ikke piske og blidgjøre eierne samtidig. Det blir de, som oss, sure av, og det skaper i hvert fall ikke investeringer og nye arbeidsplasser.Nå gjelder det jo å spare for å ha penger til neste eierfiendtlige forslag fra Kristin Halvorsen.

Nyheter