Aksjer og kunst

De som hadde sparepengene i aksjer i fjor, hadde ikke et godt år. Mer enn halvparten av pengene forsvant, men så hadde de fleste mange kanonår bak seg fra 2003.

Vi her i Kapital har alltid, helt fra begynnelsen i 1971, gitt konkrete aksjeråd til våre lesere (en risikosport, det innrømmer vi), og i fjor kom vi så vidt bedre ut med vår portefølje på fem aksjer enn Hovedindeksen. Men i årene fra 2003 til 2007 banket vi Hovedindeksen, og de siste 15 årene har vi slått Hovedindeksen 11 ganger. Det er vi fornøyd med.Vi er ikke profesjonelle forvaltere, men rådgivere for våre lesere.Hittil i år har vi også vært heldige med aksjerådene (og porteføljen som leserne finner bak i bladet), og vi har oppnådd en avkastning som har ligget rundt 10 prosentpoeng høyere enn utviklingen for Hovedindeksen. Alt basert på selskapsanalyser og konkrete vurderinger.I vår søsterpublikasjon Finansavisen har vi også konkrete aksjeråd (hver lørdag), men da med en helt annen tilnærming. Selskapene som kommer med i porteføljen, velges ut fra hva innsidere gjør av kjøp. Filosofien er, ganske enkelt, at innsiderne, enten det er eiere, styremedlemmer eller andre, som oftest vet mer om selskapet og aksjen de kjøper enn resten av markedet. Innsideporteføljen er altså et mekanisk valg (men ikke helt ubevisst) blant innsidekjøpene som er meldt til Oslo Børs, uten at de enkelte selskapene analyseres og vurderes som her i Kapital.Og det vidunderlige resultatet er at Innsideporteføljen i Finansavisen har slått Hovedindeksen hvert år siden starten i 1996. Ifølge finansteorien skulle det ikke være mulig (alle vet alt i et perfekt marked), og det overraskende resultatet er nå også gjenstand for forskning både i USA og Norge. Så langt i år har Innsideporteføljen ligget nesten 20 prosentpoeng over utviklingen for Hovedindeksen.De lesere som vil følge våre aksjeråd som er basert på fundamental selskaps-analyse, kan altså bruke Kapital, mens de som tror at innsiderne vet mer, og at de kjøper aksjer ut fra det, kan slavisk følge Innsideporteføljen i Finansavisen.Det er gratis og, stort sett, bedre enn det de fleste profesjonelle forvalterne oppnår.At historikken er god, er imidlertid ingen garanti for suksess i år eller senere. Det vet alle.2009 har dog startet temmelig bra.Akkurat nå er ni av ti profesjonelle analytikere og forvaltere veldig positive til aksjemarkedene, fordi kursfallene har vært brutale og fordi man ser slutten på det økonomiske tilbakeslaget verden over (aksjemarkedene ligger ofte seks til ni måneder foran realøkonomien), men det er et syn vi ikke deler. Vi synes det meste ser temmelig skummelt ut fortsatt, og vi utelukker ikke nye og store kursfall både på Oslo Børs og i utlandet.Vil man likevel absolutt være i aksjemarkedet, noe vi sterkt frarådet i hele 2008, kan man altså følge de fundamentale analysene her i bladet, eller velge å følge innsiderne i Finansavisen.Det er også mulig å tjene penger i kunstmarkedet, noe artikkelen i dette nummer om den berømte Nerdrum-mappen viser. Vi hadde gleden av å selge grafikk for Odd Nerdrum i 70-årene, noe mange av våre lesere benyttet seg av, og avkastningen har vært eventyrlig.Men det var mer flaks enn analyse, det skal innrømmes. Ofte kommer man langt med glede, vennskap og interesse også.

Nyheter