Godt og dårlig statseie

Som et artig apropos til Røkke-debatten - og dog forbigått i stillhet - har regjeringen i april publisert to stortingsmeldinger om statseide selskaper med kommersiell virksomhet.

Nyheter