Hemmelige valg

Verdipapirfondene følger ikke bransjens egen anbefaling om åpenhet rundt stemmegivning på generalforsamlinger. Fondskundene må stole på de andelseiervalgte styrerepresentantenes årvåkenhet.

Nyheter