Kvikksand

SHIPPINGFOKUS: Tankmarkedet har hatt to skikkelige nedturer det siste tiåret. Begge var brutale, men forholdsvis kortvarige. Denne gangen blir det tyngre. Ratene kan bli liggende ned mot driftskostnader ubehagelig lenge, skriver senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Pareto Securities.

Nyheter