Nerdrum-kupp i grafikk

På midten av 70-tallet solgte Trygve Hegnar flere hundre mapper med Odd Nerdrum-litografier. Pris: 980 kroner. I dag omsettes mappen for mellom 55.000 og 70.000 kroner.

Nyheter