Pengepolitikk ved nullrente i Norge

MAKROFOKUS: Sentralbanker ser etter alternative tiltak for å stimulere økonomien, ettersom styringsrenten ikke kan settes lavere enn null. I Norge vil Norges Bank vurdere å svekke kronekursen dersom renten blir satt nær null, skriver Bjørn-Roger Wilhelmsen, makroøkonom hos First.

Nyheter