StatoilHydro stenger oljefelt i over 10 dager

Oljeselskapet StatoilHydro blir nødt til å stenge ned oljefeltet sitt Snøhvit i over 10 dager.

Kvitebjørn-plattformen - Foto: Statoil

Oljeselskapet StatoilHydro blir nødt til å stenge ned oljefeltet sitt Snøhvit i over 10 dager.Det skal utføres inspeksjon av varmevekslere på feltet, og dette er grunnen til nedstengingen.Det melder talskvinne Therese Bang Larsen i StatoilHydro til Bloomberg tirsdag.Snøhvitfeltet er et naturgassfelt på det området av norsk kontinentalsokkel som kalles Barentshavet. Dette selv om feltet er lokalisert i Norskehavet.Snøhvitfeltet skiller seg fra de fleste andre olje- og gassfelt på norsk sokkel på en rekke områder:Blant annet er alt utstyr i produksjonsanlegget på feltet blir plassert på havbunnen, ingen oljeplattformer eller andre innretninger brukes på overflaten. Det blir mulig for trålere å tråle over installasjonene.Snøhvitfeltet ble påvist i 1981. Stortinget godkjente utbyggingen i 2002. Man skal etter planen utvinne gass her til 2035.

Nyheter