Yara opp eller ned?

Når begynner bøndene å kjøpe kunstgjødsel igjen?

Nyheter