Ledigheten blomstrer

EIENDOMSFOKUS: Så langt er trenden at mens prestisjemarkedet i Vika (med overvekt av finans/shipping-leietakere) får en solid knekk, vil markedet for øvrige høykvalitets-lokaler få en moderat nedadgående utvikling, skriver Ragnar Eggen, analysesjef i Akershus Eiendom.