Skatt

Helt siden vi selv, i 1973, skrev boken Hvordan man unngår skatt, har skatt vært et sentralt tema i Kapitals spalter. I hvert eneste nummer av Kapital har vi en artikkel som tar for seg de siste skattedommer, rettspraksis og tolkningene av disse. Viktig fagstoff for eksperter og de fleste andre (på side 93 i dette nummer).

Les hele lederen i Kapital nr. 9/2009