Aksjelønnsomt

Bruk av aksjebasert lønn blir - av mange grunner - stadig vanligere. Finanskrisen kan gjøre det enda mer populært. - Det er i lavkonjunkturer man bør innføre nye slike ordninger, anbefaler eksperter.

Nyheter