Aksjeutbytte eller gave?

Hvis aksjonærer i et aksjeselskap ønsker at selskapet skal gi en gave til en allmennyttig stiftelse med et formål de ønsker å støtte, hvordan blir det med skattevirkningene?

Nyheter