Brenn prognosemakerne

Clairvoyante, hekser og troll ble fra midten av femtenhundretallet forfulgt og brent på bålet. I dag tjener prognosemakere millioner på å presentere sannsynligheter som ikke slår til.

Nyheter