Er vi godt rustet for en ny oljeprisboom?

ENERGIFOKUS: Innen 2012 venter vi at energibehovet skal ha økt betraktelig, men kutt i investeringene kan medføre en kraftig skvis på tilbudssiden. Risikoen for at oljeprisen vil stige ansees som betydelig og kan i verste fall gi en ny oljeprisrekord, skriver Thina Margrethe Saltvedt, oljeanalytiker hos Nordea.

Nyheter