Skjerping i finans

PORTEFØLJEFOKUS: Krisen har dannet grunnlaget for betydelige forbedringsprosesser i finansnæringen. Det gir gode muligheter for betydelig avkastning samt mer realistisk kunderådgivning, skriver divisjonsdirektør Edward Wendel i DnB NOR Kapitalforvaltning.

Nyheter