Balanseforverring

SHIPPINGFOKUS: Traderne har kjøpt olje som gale, verden svømmer i olje, og en del av tankflåten ligger stille som lagerskip, skriver analysesjef Erik Ranheim i Intertanko. Men hva hvis forventningene plutselig skulle snu og lagerskipene bli frigjort?