Bingoinntektene til værs

Flere politiske partier tjener rått på at politikerne forbød gevinstautomater og fredet bingoautomater. Oslo Arbeiderparti med lokallag håvet inn over åtte millioner kroner på bingo bare i fjor.

Nyheter